Deklaracja dostępności Strona internetowa Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Włochy m.st. Warszawy

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Włochy m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Włochy m.st. Warszawy.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Pole wyszukiwania nie posiada etykiety ułatwiającej dostępność.
 • Niektóre obrazy nie posiadają nazwy ułatwiającej dostępność.
 • Niektóre linki nie posiadają podkreślenia co prowadzi do ograniczenia dostępności dla osób z upośledzoną zdolnością rozpoznawania kolorów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jakub Biernacki.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: (+48) 723 23 99 80

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
 • Adres: al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa,
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: (+48) 22 44 34 444

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Biuro znajduje się na II piętrze w budynku Szkoły Podstawowej nr 87 przy ulicy Malowniczej 31.

W pobliżu biura znajduje się:

 • przystanek P+R AL. Krakowska,
 • przystanek autobusowy linii: 124, 141, 154, 220, 317, 706, 721, 728, 733,
 • przystanek tramwajowy linii: 7, 9 i 15.

Ponadto na terenie szkoły jest parking.


UWAGA: Informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie. Przed wyruszeniem z domu należy sprawdzić aktualne informacje na stronie: www.wtp.waw.pl.


Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców Wejście do budynku znajduje się od ul. Malowniczej, wyposażone jest w pochylnię oraz drzwi wejściowe otwierane o szerokości powyżej 90cm. W budynku znajduje się winda osobowa.


Ewakuacja z budynku odbywa się poprzez oznaczoną drogę ewakuacyjną - klatką schodową.