Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Włochy m.st. Warszawy jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy, utworzoną do obsługi finansowo-księgowej i administracyjnej szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na obszarze Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, z wyłączeniem szkół i placówek oświatowych obsługiwanych w tym zakresie przez Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy.
icon onas01

Opracowywanie na wniosek dyrektorów szkół i placówek oświatowych projektów planów finansowych oraz ich zmian,

icon onas02

Prowadzenie rachunkowości zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości,

icon onas03

Organizowanie wypłat wynagrodzeń i innych należności dla pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,

icon onas04

Ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,